Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

krss 

37 alb 1 811 zobrazení

Udělejte si ze svých alb kalendář

Ideální jako dárek nebo jen tak pro sebe na památku.
Levně, rychle, jednoduše.reklama

138 fotek, 17.6.2017, 257 zobrazení, přidat komentář
1. konferenciu Klubu riaditeľov spoločnej školy otvoril PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, predseda správnej rady KRSŠ.
V úvode odzneli príhovory Ing. Ľubomíra Petráka, CSc, predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Mgr. Evy Smolíkovej, podpredsedníčky Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na tému Kam kráča naše školstvo, spojené s moderovanou diskusiou.
I. blok: PhDr. Romana Kanovská, NÚCEM - Medzinárodné a národné testovania, využívanie etestu, Mgr. Mária Pappová, MPC - Kontinuálne vzdelávanie – učíme sa vzdelávať celý život, PaedDr. Eva Klikáčová, OZPŠaV SR – Informácie z OZPŠaV SR.
II. blok: Mgr. Dušana Bieleszová – Školská mediácia, Mgr. Miroslava Ormandyová, SCŠPP Sereď – Diagnotika, rediagnostika a vývinové poruchy učenia, PaedDr. Petra Vágová, LVS Nitra – ADHD, poruchy správania, činnosť LVS.
III. blok: Valné zhromaždenie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., predseda správnej rady KRSŠ oboznámil s Výročnou správou KRSŠ za školský rok 2016/2017 a Plánom činnosti KRSŠ na rok 2017/2018.
Záverom odzneli informácie, spojené s diskusiou na rôzne témy.
169 fotek, 4.5.2018, 37 zobrazení, přidat komentář
Riaditeľ školy na úvod zdôraznil:
*73 rokov stačilo Európe, aby spyšnela a aby zabudla. Zabúdala.. Aby zabudla na to, ako sa zúfalá a bezradná obracala k Sovietskemu zväzu a so slzami v očiach dúfala, že ju zachráni od fašistického teroru!
My nezabúdame...
Naša vďačnosť patrí našim osloboditeľom, predovšetkým Červenej armáde.
Som rád, že sa v našej obci žije tradícia pripomínania si tohto dátumu 8. či 9 mája 1945.
Aj naši hostia, ktorí prišli medzi nás- si uvedomujú význam pripomínania 73. výročia oslobodenia.
S radosťou spoločne so starostom obce Miroslavom Holičkom vítal:

• štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Oľgu Nachtmannovú, PhD.,
• za Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR – prvého tajomníka Vladislava Kulikova, PhD.,
• vítal predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na čele s podpredsedom Ing. Norbertom Lackom,
• vítal predstaviteľov Matice slovenskej na čele s krajskou predsedníčkou PhDr. Libušou Kľučkovou,
• vítal delegáciu z našej partnerskej školy v Rusku v Jaroslavl na čele s pani riaditeľkou Galinou Khitrovou.
• vítal všetkých vzácnych hostí, ktorých už osobitne nemenoval,
• vítal všetkých obyvateľov našej obce.

V rámci kultúrneho programu vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ, účastnili si pozreli aj video, ktoré pripravili žiaci 9. ročníka. Stretnutie obohatili príhovormi štátna tajomníčka aj 1. tajomník Veľvyslanectva RF v SR.

Po kultúrnom programe bol pietny akt kladenia vencov. Členovia správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy položili veniec k pamätníku.
55 fotek, 5.5.2017, 51 zobrazení, přidat komentář
Pripomenutie si 72. výročia oslobodenia a skončenia 2. svetovej vojny bolo v Šintave účasťou na kultúrnom programe školy a následne členovia správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy položili veniec k pamätníku.
22 fotek, 15.11.2017, 42 zobrazení, přidat komentář
Dňa 15. novembra 2017 sa uskutočnil v Hlohovci na ZŠ Koperníkova Metodický deň, ktorý usporiadala pani riaditeľka PaedDr. Denisa Králičová, členka správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy. V rámci tohto dňa mali možnosť učitelia zo širokého okolia vidieť otvorené hodiny slovenského jazyka a literatúry, matematiky a vlastivedy, po ktorých nasledoval rozbor, kde si učitelia navzájom vymenili skúsenosti.
26 fotek, 17.5.2018, 57 zobrazení, přidat komentář
Dňa 17.5.2018 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Častá uskutočnil Metodický deň pre učiteľov materských škôl a koordinátorov environmentálnej a etickej výchovy. Programom boli ukážky využitia prvkov Montessori pedagogiky a IKT v edukačnom procese v triedach 5 - 6 ročných detí. Po odprezentovaní vzdelávacích aktivít sa uskutočnil metodický rozbor, na ktorom si učiteľky predprimárneho vzdelávania vymenili skúsenosti a odovzdali si informácie a nápady do ďalšej pedagogickej činnosti. Na základnej škole sa uskutočnila prednáška interaktívneho výučbového programu "NeODPADni z ODPADOV" spojená s praktickými činnosťami triedenia odpadov. Tento deň bol veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených a prajeme si, aby takýchto metodických dní bolo viac a v pravidelných intervaloch.
40 fotek, 12.12.2017, 63 zobrazení, přidat komentář
Dňa 12. decembra 2017 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ Dechtice Metodický deň, ktorý usporiadala pani riaditeľka PhDr. Svetlana Zacharová, členka správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy. V rámci tohto dňa mali možnosť učitelia vidieť otvorené hodiny anglického jazyka, geografie a matematiky, po ktorých nasledoval rozbor. Desiati prítomní učitelia vyjadrili poďakovanie za inšpiráciu zo zážitkových hodín a cennú výmenu skúseností.
140 fotek, říjen 2009 až únor 2018, 44 zobrazení, přidat komentář
Dňa 19. februára 2018 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava Metodický deň, ktorý usporiadal pán riaditeľ PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., predseda správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy. Metodický deň sa niesol v znamení podelenia sa so svojím pedagogickým majstrovstvom: matematika v 2. ročníku (PaedDr. Paulína Krivosudská), účasť: 8 učiteľov z iných škôl, chémia v 7. ročníku (RNDr. Helena Vicenová), účasť: 6 učiteľov z iných škôl a dejepis v 9. ročníku (Mgr. Silvia Kriváčková), účasť: 6 učiteľov z iných škôl, 3 zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zástupca OZ Sila ľudskosti. Podľa vyjadrenia všetkých zúčastnených ich otvorené hodiny inšpirovali, ocenili pedagogické majstrovstvo kolegýň a vyslovili nádej, že takéto otvorené hodiny budú pokračovať.
57 fotek, 16.1.2018, 76 zobrazení, přidat komentář
Dňa 16. januára 2018 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ Šoporňa Metodický deň, ktorý usporiadala pani riaditeľka PaedDr. Eva Kabrhelová, členka správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy. V rámci tohto dňa mali možnosť učitelia vidieť otvorené hodiny hudobnej výchovy a fyziky, po ktorých nasledoval rozbor hodín. Osem prítomných učiteľov vyjadrilo poďakovanie za inšpiráciu zo zážitkových hodín a cennú výmenu skúseností.
10 fotek, jaro, 40 zobrazení, přidat komentář
Dňa 26. apríla sa uskutočnil Metodický deň v ZŠ na Štefánikovej ulici v Galante, ktorý usporiadal pán riaditeľ PaedDr. Radoslav Forro. V rámci otvorenej hodiny z nemeckého jazyka p. uč. K. Bosáková zvolila tému „Experimentovanie po nemecky“. Žiaci si formou vlastných experimentov s magnetizmom predmetov osvojili novú slovnú zásobu a použitie neurčitého člena v nominatíve. Po otvorenej hodine nasledoval rozbor. Metodický deň bol inšpiráciou pre všetkých prítomných.
18 fotek, podzim 2016, 57 zobrazení, přidat komentář
ZŠ s MŠ Zubrohlava pod vedením šikovnej pani riaditeľky Mgr. R. Pavčovej otvorila svoje dvere riaditeľom spolupracujúcich škôl. Opäť milé a plodné stretnutie, kde sa prerokovali dôležité informácie a spoločné postoje.
92 fotek, 29.9.2016, 74 zobrazení, přidat komentář
Dnes sa stretli riaditelia škôl a podpísali Dohodu o spolupráci medzi školami. Stretnutia sa, na pozvanie riaditeľa školy PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD., zúčastnili riaditelia Mgr. Renáta Pavčová zo ZŠ s MŠ Zubrolava, PaedDr. Eva Kabrhelová zo ZŠ s MŠ Šoporňa, PaedDr. Radoslav Forro zo ZŠ Štefánikova Galanta, PhDr. Svetlana Zacharová zo ZŠ Dechtice, Mgr. Anna Hercegová zo ZŠ Dolná Streda, PaedDr. Róbert Harsányi zo ZŠ s MŠ Trakovice, PaedDr. Denisa Králičová zo ZŠ Veľké Kostoľany, Mgr. Adriana Cíferská zo ZŠ s MŠ Častá, PaedDr. Jarmila Gáborová zo ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim, PaedDr. Petra Vágová z LVS Nitra, Mgr. Pavel Michal zo ZŠ s MŠ Maximilána Hella Štiavnické Bane.
V dohode sa zaviazali založiť občianske združenie KRSŠ a dohodli sa na pravidelných stretnutiach. Na slávnostnom akte podpisu sa zúčastnila aj vedúca odboru školstva Okresného úradu v Trnave- PaedDr. Marta Gubrická. Slávnosť obohatili žiaci 2. stupňa, ktorí si pripravili prezentáciu o škole.
Po slávnostnom akte nasledovalo rokovanie riaditeľov o rôznych problémoch, prehliadka školy.
Popoludnie patrilo návšteve Múzea holokaustu v Seredi a poklona obetiam.
18 fotek, 1.1.2009, 264 zobrazení, přidat komentář
Členovia KRSŠ rokovali s hlavnou školskou inšpektorkou s PaedDr. Vierou Kalmárovou a následne so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Mgr. Petrom Krajňákom. Diskutovalo sa na rôzne otázky predstavila sa činnosť KRSŠ (Pripomienky k cieľom reformy, Pripomienky k výsledkom PISA, Návrhy k špeciálno-pedagogickej problematike). Osobitnú pozornosť sme venovali reforme Učiace sa Slovensko.
1 fotka, 9.3.2017, 66 zobrazení, přidat komentář
Predseda KRSŠ PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., sa zúčastnil na pracovnom rokovaní s podpredsedníčkou Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s pani Mgr. Evou Smolíkovou. Rokovanie sa viedlo v duchu vzájomného porozumenia. Dohodli sa na ďalšej spolupráci.
54 fotek, 21.12.2016, 94 zobrazení, přidat komentář
Stretnutie v kruhu priateľov školy už tradične pred Vianocami.
Kultúrny program žiakov potešil všetkých hostí. Vzácnym hosťom bola štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
Riaditeľ školy vyjadril počas príhovoru: ,,..Rok 2016 bol rokom bohatým na udalosti. A tento rok o chvíľu končíme. Ďakujem vám za spoluprácu, podporu, pomoc v tomto roku. Ďakujem každému z vás. Predovšetkým vďaka vám, mojim zamestnancom, vďaka ktorým to naša škola všetko zvláda.
Priatelia, zároveň prosím, aby sme si na prelome rokov spomenuli na seba, odpustili jeden druhému, ak máme niečo proti niekomu. A tak mohli začať nový rok.
Želám vám, milí priatelia, všetko dobré v roku 2017 - predovšetkým lásku: lásku trpezlivú, dobrotivú, ktorá nezávidí, nevypína sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Želám vám veľa láskou naplnených ľudí okolo seba, želám vám zdravie (bez ktorého je všetko ťažšie) spokojnosť, radosť, úspech. A nech sa pri mnohých príležitostiach opäť stretávame. ...“
51 fotek, 21.12.2017, 40 zobrazení, přidat komentář
Riaditeľ školy vyjadril: "Priateľ je človek, ktorý nezištne pomáha a povzbudí. Ktorý na nás myslí. A toto ste vy. Na spríjemnenie tejto predvianočnej nálady si deti našej materskej školy a žiaci základnej školy pripravili krásny program pod vedením učiteľov, ktorým zo srdca ďakujem. Na tento deň sa pripravovali už niekoľko týždňov vopred, aby vám ukázali, čo všetko dokážu a aký majú talent. Dnešný program sa bude niesť v duchu Vianoc a bude teda skutočne pestrý. Ústrednou témou je téma HVIEDZY.
Hviezda, ktorá priviedla 3 mudrcov k novonarodenému Ježišovi. Hviezdy sú aj naše deti a žiaci školy, pre ktoré sa všetci snažíme aby zažili svoje hviezdne chvíle aj v škole.
A hviezdami, ktoré nám svietia – ste pre nás aj vy. A tak nám svietite z Bratislavy, z Trnavy, Nitry, Galanty, Šintavy a z rôznych iných kútov na našom krásnom Slovensku. Sme radi, že vás máme. Ďakujem, vám za vaše svietenie, za vaše priateľstvo. Ďakujem za spoluprácu,podporu v prospech našej školy.
Tešíme sa zo všetkých našich priateľov, ktorí prišli a ľutujeme, že mnohým sa to nepodarilo."
40 fotek, 8.3.2017, 94 zobrazení, přidat komentář
Dnes Klub riaditeľov spoločnej školy rokoval v Bratislave na MPC s generálnou riaditeľkou pani Mgr. K. Jandzíkovou,PhD. , na ŠPU s riaditeľom pánom doc. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD., a následne v NUCEM-e s pani riaditeľkou PhDr. Romanou Kanovskou. Okrem predstavenia našej činnosti sme sa dotkli rôznych problémov v našom školstve. Dohodli sme sa na spolupráci (externé lektorovanie, návrhy činnosti, členstvo v ÚPK a iné). KRSŠ bude nápomocné.
45 fotek, 6.2.2017, 395 zobrazení, přidat komentář
Prijatie riaditeľkou odboru ZŠ Mgr. Ingrid Kováčovou a následne štátnou tajomníčkou Mgr. Oľgou Nachtmannovou, PhD., bolo predstavením KRSŠ, jej zámerov, cieľov, a boli odovzdané stanoviská: Pripomienky k cieľom programu Učiace sa Slovensko, Stanovisko k testovaniu PISA, List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Plavčanovi a odpoveď MŠVVaŠ na list. Prebehla živá diskusia na rôzne témy. Boli to milé stretnutia.
3 fotky, 6.12.2017, 29 zobrazení, přidat komentář
Predseda KRSŠ sa 6.12.2017 na pozvanie predsedu Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka zúčastnil na pracovnom seminári na tému "Príprava návrhu na zriadenie Komisie pre budúcnosť pri Výbore Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport", Seminár organizoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Spoločným výskumným centrom Európskej komisie v rámci projektu „Veda v parlamente“.
13 fotek, 22.8.2016, 102 zobrazení, přidat komentář
Dnes sa stretli riaditelia škôl a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci- podpise Dohody o spolupráci a vzniku Klubu riaditeľov SPOLOČNEJ ŠKOLY. Stretnutia sa, na pozvanie riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD., zúčastnili riaditelia Mgr. Renáta Pavčová zo ZŠ s MŠ Zubrolava, PaedDr. Eva Kabrhelová zo ZŠ s MŠ Šoporňa, PaedDr. Radoslav Forro zo ZŠ Štefánikova Galanta, PhDr. Svetlana Zacharová zo ZŠ Dechtice, Mgr. Anna Hercegová zo ZŠ Dolná Streda, PaedDr. Róbert Harsányi zo ZŠ s MŠ Trakovice, PaedDr. Denisa Králičová zo ZŠ Veľké Kostoľany, Mgr. Adriana Cíferská zo ZŠ s MŠ Častá, PaedDr. Jarmila Gáborová zo ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim.
8 fotek, 7.2.2017, 82 zobrazení, přidat komentář
Dnes predseda správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., spolu s členkami správnej rady Mgr. Svetlanou Zacharovou a PaedDr. Jarmilou Gáborovou rokovali na OZ PŠaV s predsedom p. Ing P. Ondekom a podpredsedom pre ZŠ p. Ing. F. Šarym. Predstavili sme ciele, zameranie a našu činnosť. Pozornosť sme venovali najmä zrušeniu zvýhodneného normatívu pre školy do 250 žiakov, presunu materských škôl pod prenesený výkon štátu, kde sme našli zhodu postojov. Obe zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci, informovanosti, podpore.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.