Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

krss 

37 alb 1 812 zobrazení

Vytvořte ze svých alb pexeso

Ideální jako dárek nebo jen tak pro sebe na památku.
Levně, rychle, jednoduše.reklama

13 fotek, 22.8.2016, 102 zobrazení, přidat komentář
Dnes sa stretli riaditelia škôl a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci- podpise Dohody o spolupráci a vzniku Klubu riaditeľov SPOLOČNEJ ŠKOLY. Stretnutia sa, na pozvanie riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD., zúčastnili riaditelia Mgr. Renáta Pavčová zo ZŠ s MŠ Zubrolava, PaedDr. Eva Kabrhelová zo ZŠ s MŠ Šoporňa, PaedDr. Radoslav Forro zo ZŠ Štefánikova Galanta, PhDr. Svetlana Zacharová zo ZŠ Dechtice, Mgr. Anna Hercegová zo ZŠ Dolná Streda, PaedDr. Róbert Harsányi zo ZŠ s MŠ Trakovice, PaedDr. Denisa Králičová zo ZŠ Veľké Kostoľany, Mgr. Adriana Cíferská zo ZŠ s MŠ Častá, PaedDr. Jarmila Gáborová zo ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim.
92 fotek, 29.9.2016, 74 zobrazení, přidat komentář
Dnes sa stretli riaditelia škôl a podpísali Dohodu o spolupráci medzi školami. Stretnutia sa, na pozvanie riaditeľa školy PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD., zúčastnili riaditelia Mgr. Renáta Pavčová zo ZŠ s MŠ Zubrolava, PaedDr. Eva Kabrhelová zo ZŠ s MŠ Šoporňa, PaedDr. Radoslav Forro zo ZŠ Štefánikova Galanta, PhDr. Svetlana Zacharová zo ZŠ Dechtice, Mgr. Anna Hercegová zo ZŠ Dolná Streda, PaedDr. Róbert Harsányi zo ZŠ s MŠ Trakovice, PaedDr. Denisa Králičová zo ZŠ Veľké Kostoľany, Mgr. Adriana Cíferská zo ZŠ s MŠ Častá, PaedDr. Jarmila Gáborová zo ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim, PaedDr. Petra Vágová z LVS Nitra, Mgr. Pavel Michal zo ZŠ s MŠ Maximilána Hella Štiavnické Bane.
V dohode sa zaviazali založiť občianske združenie KRSŠ a dohodli sa na pravidelných stretnutiach. Na slávnostnom akte podpisu sa zúčastnila aj vedúca odboru školstva Okresného úradu v Trnave- PaedDr. Marta Gubrická. Slávnosť obohatili žiaci 2. stupňa, ktorí si pripravili prezentáciu o škole.
Po slávnostnom akte nasledovalo rokovanie riaditeľov o rôznych problémoch, prehliadka školy.
Popoludnie patrilo návšteve Múzea holokaustu v Seredi a poklona obetiam.
18 fotek, podzim 2016, 57 zobrazení, přidat komentář
ZŠ s MŠ Zubrohlava pod vedením šikovnej pani riaditeľky Mgr. R. Pavčovej otvorila svoje dvere riaditeľom spolupracujúcich škôl. Opäť milé a plodné stretnutie, kde sa prerokovali dôležité informácie a spoločné postoje.
74 fotek, 24.11.2016, 93 zobrazení, přidat komentář
Návšteva v Pobedime...krásnej rodinnej školy pod vedením šikovnej pani riaditeľky PaedDr. J. Gáborovej. Krásny program, blahoželanie jubilantke, prehliadka školy a kostola sprevádzali ustanovujúce zasadnutie- valné zhromaždenie OZ Klub riaditeľov spoločnej školy, kde bol za predsedu zvolený PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., bola zvolená správna aj dozorná rada, a bola otvorená možnosť na prihlasovanie sa všetkým záujemcom.
67 fotek, 8.12.2016, 108 zobrazení, přidat komentář
Na zasadnutí v Dechticiach správna rada prerokovala otázku zrušenia zvýhodneného normatívu pre školy s počtom žiakov do 250, stanovisko k výsledkom PISA, spoluprácu v rámci krajov a oslovenie k členstvu. Správna rada prijala nových členov do občianskeho združenia KRSŠ. Členovia správnej rady si pozreli priestory školy, zúčastnili sa programu žiakov školy a navštívili unikátnu rotundu.
54 fotek, 21.12.2016, 94 zobrazení, přidat komentář
Stretnutie v kruhu priateľov školy už tradične pred Vianocami.
Kultúrny program žiakov potešil všetkých hostí. Vzácnym hosťom bola štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
Riaditeľ školy vyjadril počas príhovoru: ,,..Rok 2016 bol rokom bohatým na udalosti. A tento rok o chvíľu končíme. Ďakujem vám za spoluprácu, podporu, pomoc v tomto roku. Ďakujem každému z vás. Predovšetkým vďaka vám, mojim zamestnancom, vďaka ktorým to naša škola všetko zvláda.
Priatelia, zároveň prosím, aby sme si na prelome rokov spomenuli na seba, odpustili jeden druhému, ak máme niečo proti niekomu. A tak mohli začať nový rok.
Želám vám, milí priatelia, všetko dobré v roku 2017 - predovšetkým lásku: lásku trpezlivú, dobrotivú, ktorá nezávidí, nevypína sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Želám vám veľa láskou naplnených ľudí okolo seba, želám vám zdravie (bez ktorého je všetko ťažšie) spokojnosť, radosť, úspech. A nech sa pri mnohých príležitostiach opäť stretávame. ...“
100 fotek, 19.1.2017, 380 zobrazení, přidat komentář
Rokovanie správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy bolo obohatené kultúrnym programom a prehliadkou priestorov ZŠ aj MŠ. Stretnutie obohatil aj starosta obce Trakovice. Priateľské stretnutie, podpora a plány do najbližšieho obdobia boli témou dnešného dňa.
45 fotek, 6.2.2017, 395 zobrazení, přidat komentář
Prijatie riaditeľkou odboru ZŠ Mgr. Ingrid Kováčovou a následne štátnou tajomníčkou Mgr. Oľgou Nachtmannovou, PhD., bolo predstavením KRSŠ, jej zámerov, cieľov, a boli odovzdané stanoviská: Pripomienky k cieľom programu Učiace sa Slovensko, Stanovisko k testovaniu PISA, List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Plavčanovi a odpoveď MŠVVaŠ na list. Prebehla živá diskusia na rôzne témy. Boli to milé stretnutia.
8 fotek, 7.2.2017, 82 zobrazení, přidat komentář
Dnes predseda správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., spolu s členkami správnej rady Mgr. Svetlanou Zacharovou a PaedDr. Jarmilou Gáborovou rokovali na OZ PŠaV s predsedom p. Ing P. Ondekom a podpredsedom pre ZŠ p. Ing. F. Šarym. Predstavili sme ciele, zameranie a našu činnosť. Pozornosť sme venovali najmä zrušeniu zvýhodneného normatívu pre školy do 250 žiakov, presunu materských škôl pod prenesený výkon štátu, kde sme našli zhodu postojov. Obe zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci, informovanosti, podpore.
140 fotek, 9.2.2017, 272 zobrazení, přidat komentář
Rokovanie správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy prerokovalo aktivity za posledné obdobie, prijatie nových členov a stav členskej základne. Diskusia sa viedla okolo špeciálno pedagogickej problematiky. Rokovanie obohatil kultúrny program žiakov LVS, prehliadka priestorov a popoludnie patrilo prehliadke Diecézneho múzea s odborným výkladom.
59 fotek, 2.3.2017, 135 zobrazení, přidat komentář
Na rokovaní správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy na ZŠ Kopernikova Hlohovec sa zúčastnil aj poslanec NR SR Dušan Čaplovič. Na stretnutí prijali nových členov, prerokovali plánované aktivity a diskutovalo sa o financovaní škôl v budúcnosti. Škola si pripravila krásny kultúrny program, prehliadku priestorov, návštevu Planetária.
40 fotek, 8.3.2017, 94 zobrazení, přidat komentář
Dnes Klub riaditeľov spoločnej školy rokoval v Bratislave na MPC s generálnou riaditeľkou pani Mgr. K. Jandzíkovou,PhD. , na ŠPU s riaditeľom pánom doc. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD., a následne v NUCEM-e s pani riaditeľkou PhDr. Romanou Kanovskou. Okrem predstavenia našej činnosti sme sa dotkli rôznych problémov v našom školstve. Dohodli sme sa na spolupráci (externé lektorovanie, návrhy činnosti, členstvo v ÚPK a iné). KRSŠ bude nápomocné.
1 fotka, 9.3.2017, 66 zobrazení, přidat komentář
Predseda KRSŠ PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., sa zúčastnil na pracovnom rokovaní s podpredsedníčkou Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s pani Mgr. Evou Smolíkovou. Rokovanie sa viedlo v duchu vzájomného porozumenia. Dohodli sa na ďalšej spolupráci.
18 fotek, 1.1.2009, 264 zobrazení, přidat komentář
Členovia KRSŠ rokovali s hlavnou školskou inšpektorkou s PaedDr. Vierou Kalmárovou a následne so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Mgr. Petrom Krajňákom. Diskutovalo sa na rôzne otázky predstavila sa činnosť KRSŠ (Pripomienky k cieľom reformy, Pripomienky k výsledkom PISA, Návrhy k špeciálno-pedagogickej problematike). Osobitnú pozornosť sme venovali reforme Učiace sa Slovensko.
107 fotek, 30.3.2017, 129 zobrazení, přidat komentář
Rokovanie správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy: diskusia a spracovanie pripomienok k reforme Učiace sa Slovensko, rôzne aktuálne otázky. Obohatením bol kultúrny program ZŠ Štefánikova ul. v Galante pod vedením riaditeľa PaedDr. R. Forra, prehliadka školy a prehliadka kaštiela.
214 fotek, 25.4.2017, 87 zobrazení, přidat komentář
Rokovanie správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy prerokovalo aktivity za posledné obdobie, prípravu konferencie na 17. 6. 2017, diskutovalo sa o financovaní škôl a na iné otázky v školstve. Členovia si pozreli priestory školy, ich aktivity. A zúčastnili sa zaujímavého vystúpenia.
3 fotky, 5.5.2017, 67 zobrazení, přidat komentář
Členovia správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy sa zúčastnili konferencie Združenia základných škôl Slovenska.
55 fotek, 5.5.2017, 51 zobrazení, přidat komentář
Pripomenutie si 72. výročia oslobodenia a skončenia 2. svetovej vojny bolo v Šintave účasťou na kultúrnom programe školy a následne členovia správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy položili veniec k pamätníku.
233 fotek, 25.5.2017, 384 zobrazení, přidat komentář
Dnes rokovala správna rada Klubu riaditeľov spoločnej školy o overovaní profesijných kompetencií u dobiehajúcich akreditovaných programoch, o pedagogicko- organizačných pokynoch, o prípravách na konferenciu KRSŠ, a o iných otázkach. Rokovanie bolo obohatené prehliadkou školy a interaktívnou prehliadkou hradu Červený Kameň.
188 fotek, 15.6.2017, 122 zobrazení, přidat komentář
Rokovanie správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy a návšteva partnerských škol ZŠ s MŠ Šoporňa a ZŠ Jána Majku Dolná Streda. Správna rada zhodnotila činnosť KRSŠ, zaoberala sa prípravou konferencie a diskutovala o otázke učenia písania žiakov aj o alternatívach zavedenia 3. hodiny dejepisu.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.